Projekt je zaměřen na komplexní opatření v oblasti snížení energetické náročnosti provozu objektu. Místem realizace projektu bude administrativní a provozní budova na adrese Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany. Realizací projektu dojde k energeticky úsporným opatřením. Na daný projekt bude poskytována finanční podpora od EU.