Vyzýváme zejména starší zákazníky k obezřetnosti, množí se případy podvodníků, kteří se vydávají za zaměstnance vodáren.

Pod záminkou výpadku kódu v systému SIPO a s požadavkem předložení dokladu o poslední platbě se pokusil dostat do domácnosti naší zákaznice podvodník.

Zaměstnanci R E V O S Rokycany s.r.o. se prokazují průkazem, který má velikost běžné čipové karty a kromě názvu společnosti a jména zaměstnance je na něm i osobní číslo zaměstnance a fotografie. Průkaz bez těchto znaků není průkazem zaměstnance R E V O S Rokycany s.r.o.

Vzhledem k množícím se případům, upozorňujeme zákazníky, aby po zaměstnanci vodáren požadovali zaměstnanecký průkaz. V uplynulých letech několikrát došlo k výskytu "falešných pracovníků vodáren". Pod záminkou vrácení peněz za stočné tak došlo k okradení důchodců. Nevěřte návštěvám domácností, které se vydávají za zaměstnance vodáren a požadujte prokázání jejich totožnosti pracovním průkazem.

V případě jakýchkoliv nejasností si lze informace o zaměstnancích společnosti ověřit na zákaznické lince 602 223 962.

725 121 174