O společnosti

REVOS Rokycany, s.r.o. byla založena v roce 1993. Její základní činností je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, tj. výroba a rozvod pitné vody, provozování ČOV a kanalizací, opravy a údržba vodohospodářských zařízení včetně domovních rozvodů, zajišťování dovozu pitné vody vlastními cisternami, vyvážení septiků a jímek, provozování laboratoře za účelem sledování kvality pitných a odpadních vod. Společnost se rovněž zabývá činností v oblasti vodoinstalatérství a topenářství, nakládání s odpady /vyjma nebezpečných/, montáží a oprav vyhrazených elektrických zařízení, účetním poradenstvím a vedením účetnictví.

Výše uvedené činnosti zajišťují kvalifikovaní pracovníci, jejichž znalosti a zkušenosti byly ověřeny při provozování vodovodů a kanalizací v obcích Holoubkov, Mirošov, Medový Újezd, Sebečice, Zbiroh, Třebnuška, Jablečno a Přísednice a dále na zakázkách a stavbách, které společnost realizovala v průběhu své působnosti.

725 121 174